Giao thức truyền phát video

  • Post author:
  • Post category:Business

Giới thiệu:

Các hệ thống giám sát video hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi trong đó ngày càng có nhiều giải pháp tương tự truyền thống được thay thế bằng các giải pháp kỹ thuật số. So với hệ thống giám sát video analog, giám sát video kỹ thuật số cung cấp tính linh hoạt tốt hơn nhiều trong việc xử lý nội dung video hoặc truyền dữ liệu. Đồng thời, nó cũng có khả năng triển khai các tính năng nâng cao như phát hiện chuyển động, nhận dạng khuôn mặt và theo dõi đối tượng. Áp dụng các hệ thống kỹ thuật số, làm cho hệ thống bảo mật có khả năng truyền video qua Internet, vì vậy chúng ta cần nghiên cứu các phương pháp truyền video khác nhau qua mạng. Phát trực tuyến là quá trình phát tệp trong khi tệp vẫn đang tải xuống. Truyền phát video là một chuỗi “hình ảnh chuyển động” được gửi ở dạng nén theo cách mà nó có thể bắt đầu được tiếp tục trước khi được nhận hoàn toàn giống như các video clip trên một trang Web.

Ở đây, một số giao thức mạng được sử qqlive dụng trong truyền phát video được mô tả. Trọng tâm là các tính năng của hầu hết các giao thức quan trọng trong giám sát video bao gồm TCP, UDP và RTSP.

Các giao thức trong công nghệ phát trực tuyến:

Các giao thức là các quy tắc được triển khai cho một công nghệ cụ thể, trong công nghệ phát trực tuyến được sử dụng để mang các gói tin nhắn và giao tiếp chỉ diễn ra thông qua chúng. Một số giao thức được sử dụng trong công nghệ phát trực tuyến được mô tả như sau:

SDP:

SDP, viết tắt của Giao thức mô tả phiên, được sử dụng để mô tả các phiên đa phương tiện ở định dạng mà những người tham gia qua mạng hiểu được. Mục đích của SDP là truyền tải thông tin về các luồng phương tiện trong phiên đa phương tiện để giúp người tham gia tham gia hoặc thu thập thông tin của một phiên cụ thể. Trên thực tế, SDP truyền tải thông tin như tên phiên và mục đích, thời gian phiên hoạt động, định dạng codec, phương tiện trong phiên, Thông tin để nhận các phương tiện đó (địa chỉ, cổng, định dạng, v.v.). Người tham gia kiểm tra những thông tin này và đưa ra quyết định về việc tham gia một phiên.

SDP chủ yếu nhằm mục đích sử dụng trong các mạng WAN lớn (Mạng diện rộng) bao gồm cả internet. Tuy nhiên, SDP cũng có thể được sử dụng trong các mạng LAN độc quyền (Mạng cục bộ) và MAN (Mạng khu vực đô thị).

DHCP:

Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP) là một giao thức mạng cho phép máy chủ tự động gán địa chỉ IP động cho từng thiết bị được kết nối với mạng. Bằng cách gán này, một thiết bị mới có thể được thêm vào mạng mà không cần phải gán thủ công cho nó một địa chỉ IP duy nhất. Sự ra đời của DHCP đã giảm bớt các vấn đề liên quan đến việc gán địa chỉ máy khách TCP/IP theo cách thủ công, dẫn đến tính linh hoạt và dễ sử dụng cho quản trị viên mạng.

DHCP không phải là một giao thức an toàn, vì không có cơ chế nào được xây dựng để cho phép máy khách và máy chủ xác thực lẫn nhau. Cả hai đều dễ bị lừa, vì một máy tính có thể giả vờ là một máy tính khác.

RTP:

Giao thức vận chuyển thời gian thực (RTP) là một tiêu chuẩn giao thức internet để quản lý việc truyền dữ liệu đa phương tiện theo thời gian thực qua các dịch vụ mạng unicast hoặc multicast. Nói cách khác, RTP định nghĩa một định dạng gói tiêu chuẩn để cung cấp âm thanh và video thời gian thực qua mạng IP. RTP không đảm bảo việc gửi dữ liệu theo thời gian thực, nhưng nó cung cấp các cơ chế cho các ứng dụng gửi và nhận để hỗ trợ truyền dữ liệu. Nó được sử dụng cùng với Giao thức điều khiển truyền tải thời gian thực (RTCP) để đảm bảo rằng việc phân phối dữ liệu giám sát cho các mạng phát đa hướng lớn được cung cấp và Chất lượng dịch vụ (QOS) có thể được duy trì. Việc giám sát được sử dụng để phát hiện bất kỳ sự mất mát gói tin nào và để bù đắp cho bất kỳ sự rung pha trễ nào.

RTP được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp và các ứng dụng liên quan đến phương tiện truyền trực tuyến như các ứng dụng hội nghị từ xa qua điện thoại hoặc video. Ứng dụng gần đây của RTP là sự ra đời của các hệ thống VoIP (Giao thức thoại qua Internet) đang trở nên rất phổ biến như là giải pháp thay thế cho các mạch điện thoại thông thường.

RTCP:

Giao thức điều khiển thời gian thực (RTCP) là giao thức điều khiển hoạt động cùng với RTP để giám sát việc phân phối dữ liệu trên mạng phát đa hướng lớn. Cung cấp phản hồi về chất lượng dịch vụ do RTP cung cấp, là chức năng chính của RTCP.

Các gói điều khiển RTCP được truyền định kỳ bởi mỗi người tham gia trong phiên RTP tới tất cả những người tham gia khác. Điều quan trọng là chỉ ra rằng RTCP mang dữ liệu thống kê và kiểm soát, trong khi RTP cung cấp dữ liệu. Số liệu thống kê RTCP chứa các báo cáo của người gửi hoặc người nhận như số byte đã gửi, gói đã gửi, gói bị mất và độ trễ khứ hồi giữa các điểm cuối. RTCP cung cấp một cách để tương quan và đồng bộ hóa các luồng phương tiện khác nhau đến từ cùng một người gửi.

RTSP:

Giao thức chính trong phát trực tuyến là Giao thức phát trực tuyến theo thời gian thực